Tarieven

Het plaatsen van uw zoekertje is gratis. De categorieen (Webshops, Fysische winkels en jobs) is 1 € / zoekertje. Zoekertjes blijven 45 dagen actief, waarna u ze kan verlengen of verwijderen. Wij 'beperken' het aantal zoekertjes per gebruiker tot maximaal 75 actieve zoekertjes. Het is niet toegestaan dubbele zoekertjes te plaatsen.

Wilt u uw zoekertje extra laten opvallen, maak dan gebruik van onze betalende opvalmogelijkheden. (opvalmogelijkheden zijn geldig voor 45 dagen)

Plaats je veel zoekertjes maak dan gebruik van ons abonnement, dan zijn ale zoekertjes gratis te plaatsen, alle opvalmogelijkheden inbegrepen, waaronder ook een winkeltje en tot 500 actieve zoekertjes gelijktijdig online en dit voor 50 € per jaar.
Bekijk het prijsoverzicht hieronder. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Opvalmogelijkheden

Standaard (tot 10 foto's)


0,20 €
1,00 €
1,00 €
0,50 €
0,50 €

Categoriespecifieke tarieven

0,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €

Abonnement (365 dagen - 50 € / tot 20 foto's)


NVT
Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen

Categoriespecifieke tarieven

Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen